Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Van alle -in exploitatie en niet in exploitatie genomen - gronden toetsen we steeds de boekwaarde aan de marktwaarde.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor de jaarrekening 2015 worden de prognoses voor alle grondexploitaties opnieuw doorgerekend.  Op dit moment vindt de inventarisatie plaats om de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 in beeld te brengen.