Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen

8.022 Beleidsregels voor Welstand en beeldkwaliteit beheren en ontwikkelen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 31-05-2016

Welstandsbeleid opstellen, monitoren en evalueren van de werkvelden.

Werkvelden zijn o.a.  het begeleiden van de welstands- en monumentencommissie/het welstandsbeleid invoegen in het bestemmingsplan(omgevingsplan)/het tegengaan van storende elementen in het buitengebied/ het adviseren over de Provinciale kustvisie.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan. Een evaluatieverslag vanaf 2013 van de welstand- en monumentencommissie is in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016

 

 

02-02-2016

In 2014 is naar een vorm gezocht én in de praktijk gebracht om deregulering van de Welstandstaak meer mogelijk te maken. Met andere woorden: meer adviezen worden ambtelijk afgedaan.  Een evaluatieverslag vanaf 2013  van de welstand- en monumentencommissie  is  in december 2015 in de commissie RO geweest.

Er wordt gewerkt aan een voorstel om de welstandscommissie en monumentencommissie onder te brengen in een team voor ruimtelijke ontwikkeling.

Dit als voorloper van de omgevingswet en vanwege de nota cultuur historie. De welstandsnota wordt herschreven in de eerste helft van 2016