Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 19-09-2013

Op 30 mei 2013 heeft u de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vastgesteld. In 2013 is begonnen met de eerste uitwerkingen en stedenbouwkundige ontwerpen. Enkele projecten zijn al in de realisatiefase. Met diverse partijen is overleg over de heront-wikkeling binnen het centrumgebied. Besluiten daarover zijn afhankelijk van derden.Toelichting

G
Kwaliteit

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel wordt in het eerste kwartaal van 2016 afgerond. In het tweede kwartaal start de bouw van hotel de Tien Torens. De vergunning voor hotel Midden/Willebrord zal naar verwachting in april 2016 worden verleend.

10-03-2016

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel wordt in het eerste kwartaal afgerond. In het tweede kwartaal start de bouw van hotel de Tien Torens. De vergunning voor hotel Midden/Willebrord zal naar verwachting in april worden verleend.


19-01-2016

 De eerste plannen doorlopen nu de planologische procedure. In het laatste kwartaal van 2016 zijn de eerste bouwwerkzaamheden gestart. In november heeft het college besloten medewerking te verlenen aan de herontwikkeling van de Rabo-locatie met appartementen en fysiotherapie. De vergunning voor herontwikkeling van hotel De Tien Torens is onherroepelijk, start werkzaamheden in april 2016.