Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied

8.026 Beheren en uitvoeren van het bestemmingsplan Buitengebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

In 2013 stelde de gemeenteraad het geheel herziene bestemmingsplan Buitengebied vast. Het biedt - onder voorwaarden - ruimte voor uitbreiding van agrarische bedrijven en -bedrijvigheid, landgoederen en twee strandpaviljoens.

Jaarlijks in november krijgt  de gemeenteraad de stand van zaken over het gebruik van de geboden uitbreidingsmogelijkheden. Toelichting

G
Kwaliteit

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (24-12-2014) heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, waarin de uitspraak van de Raad van State is verwerkt.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen.  De zitting voor de bodemprocedure is op 25 februari 2016.

In nov. 2015 heeft de gemeenteraad een overzicht gehad van het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.