Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied

8.027 Herzien bestemmingsplan Buitengebied
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 28-12-2017

We verwerken de onvolkomenheden en nieuwe kleinschalige initiatieven in het bestemmingsplan Buitengebied.

We starten  met het verwerken van de cultuurhistorische visie in het bestemmingsplan Buitengebied en bekijken of daardoor de algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie in het bestemmingsplan aangepast moeten worden. Deze herziening van het bestemmingsplan leggen we in juni 2017 ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Toelichting

G
Kwaliteit

 De gemeenteraad heeft op 11 juni 2015 de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.  Er is bij de Raad van State beroep en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend.  Het verzoek om voorlopige voorziening is door de Raad van State afgewezen. De zitting voor de bodemprocedure is gepland op 25 februari 2016.