Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)

8.034 Uitvoeren van VNG Ondersteuningsprogramma Energie (Zeeuwse samenwerking)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

De Zeeuwse gemeenten werken op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking samen. Dit doet men op basis van het energieakkoord. De thema's hierbij verduurzamen van woningen en energiebesparing bij bedrijven.

In gezamenlijkheid probeert men financiële middelen te krijgen die landelijk beschikbaar worden gesteld om lokale en regionale initiatieven een impuls te geven. Daarnaast leveren de gemeenten ook een eigen bijdrage om aan de samenwerking uitvoering te geven.Toelichting

G
Kwaliteit

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse Stroomversnelling zijn. Vanuit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld. Eind februari zijn de bestuurders bijgepraat over het proces.

21-01-2016

Samenwerking tussen alle Zeeuwse gemeenten. Collectief subsidie aangevraagd, waarbij de coördinatie ligt bij de gemeente Goes en Borsele. Acties die zijn opgestart zijn het duurzaambouwenloket.nl, een tenderregeling voor het stimuleren van burgerinitiatieven op het gebied van verduurzamen bestaande woningvoorraad en het realiseren van een Zeeuwse Stroomversnelling. Ook zijn we gestart met een voorlichtingstraject over energiebesparing bij bedrijven.

De Zeeuwse Stroomversnelling is in gang gezet. Voor mei 2016 moet er een Zeeuwse Stroomversnelling zijn. Van uit het landelijke is er voor Zeeland een makelaar aangesteld.