Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans

8.035 Vergroten aandeel windenergie op Neeltje Jans
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Initiatieven voor het plaatsen van windmolens stimuleren op Neeltje Jans. Eerste helft 2017 informeren wij de gemeenteraad over de stand van zaken.Toelichting

G
Kwaliteit

Doorlopend traject vanuit 2014.

Mogelijkheden voor extra windmolens op Neeltje Jans worden onderzocht.