Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds

8.045 Woningverbetering-herstructureringsfonds
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 30-09-2014

Om bestaande woningen te verbeteren is dit fonds in 2014 ingesteld. Energiebesparing, levensloopbestendigheid en duurzaamheid zijn  de uitgangspunten.

Bij het actief  benaderen van de bewoners spelen dorpsraden een belangrijke rol. Eind 2017 volgt de jaarlijkse evaluatie.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 zijn er 17 aanvragen ingediend voor een bijdrage van het stimulerings-herstructureringsfonds. Totaal is er € 152000 uitgeleend voor maatregelen voor woningverbetering. Het aantal aanvragen is conform de inschatting die gemaakt is bij het opstellen van de regeling.

Met de dorpsraden van Aagtekerke, Zoutelande, Oostkapelle en Vrouwenpolder maken we in 2015 afspraken om bewoners in deze kernen actief te benaderen.