Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen

8.047 Maken één omgevingsplan voor de kernen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo vereenvoudigen we de procedures en plannen. We werken efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. In het kader van de nieuwe Omgevingswet heeft Veere in juli 2016 een pilotstatus verkregen. Dit betekent dat we vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet een Omgevingsplan mogen vaststellen. In dit Omgevingsplan worden dan ook relevante verordeningen en regels uit andere beleidsvelden opgenomen.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de pilotstatus door de minister. Deze is uitgesteld en wordt pas in het tweede kwartaal 2016 verwacht.

10-03-2016

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid worden in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de pilotstatus door de minister, deze is uitgesteld en wordt pas in het tweede kwartaal 2016 verwacht.


19-01-2016

Op 9 maart 2015 is de commissie RO geïnformeerd over de aanvraag voor een pilot omgevingsplan. Het doel van deze pilot is om voor alle kernen (exclusief buitengebied) 1 omgevingsplan (vervangt bestemmingsplannen) te maken. In het kader van deregulering en digitalisering worden ook relevante gemeentelijke verordeningen en het cultuurhistorisch beleid worden in dit plan opgenomen. Op dit moment wachten we op goedkeuring van de pilotstatus door de minister, deze wordt 1e kwartaal 2016 verwacht.