Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

9.003 Invulling gegeven aan ombuigingsmaatregelen

9.003 Invulling gegeven aan ombuigingsmaatregelen
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2012
Einddatum: 30-12-2016

Tot en met 2016 vullen we de ombuigingsmaatregelen in op taken en personele kosten, kortingen op subsidies en gemeenschappelijke regelingen en verhoging van inkomsten. Dit heeft u besloten in de kerntakendiscussie 2011.Toelichting

G
Kwaliteit

Op de diverse ombuigingsmaatregelen wordt gerapporteerd bij de betreffende programma's/thema's.

In het algemeen liggen de ombuigingen op schema. Voor een actueel overzicht zie de bijlagen.