Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018

9.004 Realiseren bezuinigingen coalitieprogramma 2014-2018
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

In het coalitieprogramma en de de kadernota 2014 beschrijven wij de bezuinigingen. Die bestaan uit hogere inkomsten en lagere uitgaven. Vanaf 2015 voeren we deze uit.  Toelichting

G
Kwaliteit

De ombuigingen uit het coalitieprogramma 2014-2018 zijn in de begroting 2015-2018 vertaald in taakstellingen.

In de rapportage over het 4e kwartaal 2015 rapporteren we de stand van zaken op de diverse onderdelen.