Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

9.005 Dereguleren

9.005 Dereguleren
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Wij verbeteren de kwaliteit van de dienstverlening door regels zo veel mogelijk te beperken.Toelichting

G
Kwaliteit

Deregulering is meer dan het schrappen van regels; het gaat bij deregulering ook om het zo simpel mogelijk maken van regels en afspraken dat een ieder er zo weinig mogelijk last van ondervindt.

In 2015 is de pilot omgevingsplan gestart.  Verordeningen en regels die te maken hebben met de fysieke leefomgeving (voorbeelden zijn terrassen, uitstallingen en seizoensmarkten) en alle bestemmingsplannen voor onze kernen worden hiermee geïntegreerd in één plan. Op 12 oktober heeft de gemeente Veere deelgenomen aan een consultatieronde bij de commissie IMRO van de Eerste Kamer.

Ook draait Veere een pilot in het kader van private kwaliteitsborging.