Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Actief deelnemen in regionale samenwerking

Actief deelnemen in regionale samenwerking
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Informeren van de raads- en commissievergaderingen in het voor- en najaar. Indien nodig vaker.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 heeft de VRZ een aantal keer een toelichting gegeven over de ontwikkelingen. Zoals Maatwerk in Brandweerzorg. In het najaar zijn er bijeenkomsten geweest om te komen tot een nieuwe regionaal beleidsplan. Dit beleidsplan wordt begin 2016 toegelicht en in de loop van dat jaar vastgesteld. Een van de doelstellingen van de VRZ is om actief de raad te betrekken en informeren over de (nieuwe) ontwikkelingen.