Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Beheren en uitvoeren van Tweede woningbeleid

Beheren en uitvoeren van Tweede woningbeleid
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 30-09-2014

Door de invoering van de nieuwe Huisvestingswet vervalt de verordening Tweede Woningbeleid per 1 juli 2015.  Wij maken een nieuwe verordening en dan kijken we of er aanpassingen nodig zijn. In juni bieden we het voorstel aan.Toelichting

G
Kwaliteit

De  huisvestingsverordening is in juni 2015 vastgesteld. Na evaluatie van het beleid en aanpassing van de verordening aan de nieuwe wetgeving blijft het beleid  nagenoeg ongewijzigd.