Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Creëren van garantiebanen

Creëren van garantiebanen
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Garantiebanen zijn er voor die mensen die (nog) niet in staat zijn tot reguliere arbeid. Deze mensen ontvangen nu nog een Wajong-uitkering. Voor hen creëren de Walcherse gemeenten gezamenlijk 23 garantiebanen in 2015.Toelichting

G
Kwaliteit

In een  geactualiseerd strategisch personeelsplan (bespreking college-managementteam in december) vindt m.b.t. het te realiseren quotum garantiebanen (tijdvak 2015-2023) concrete uitwerking plaats in relatie tot ook andere zaken als de nog te realiseren taakstelling personele lasten 2016/2017, organisatie opgaven komende tijd, generatiepact en leerwerkplekken. 

10-02-2016

In een  geactualiseerd strategisch personeelsplan (bespreking college-managementteam in december) vindt mbt het te realiseren quotum garantiebanen (tijdvak 2015-2023) concrete uitwerking plaats in relatie tot ook andere zaken als de nog te realiseren taakstelling personele lasten 2016/2017, organisatie opgaven komende tijd, generatiepact en leerwerkplekken.