Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Deelname aan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland))

Deelname aan Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD Zeeland))
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

Jaarlijks stellen we de begroting en jaarrekening van de GGD Zeeland vast. In juli 2015 leggen we de rapportages voor.

De Jaarrekening 2015 is in juli 2016 vastgesteld door de raad. Ook de Programmabegroting 2016 en de Kadernota 2017-2020 zijn vastgesteld.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 heeft  de GGD invulling gegeven aan het Basis Taken Pakket voor de jeugd. Vanaf 2016 wordt dit pakket uitgevoerd en is voor alle kinderen in Zeeland gelijk.

In juli 2015 is de jaarrekening 2014 van de GGD vastgesteld en ook de kadernota 2016-2018. In december 2015 is de programmabegroting 2016 vastgesteld. Er zijn eind 2015 consultatierondes gehouden om inwoners en bestuurders te betrekken bij de inhoud van de programmabegroting 2016.

26-01-2016

In 2015 heeft  de GGD invulling gegeven aan het Basis Taken Pakket voor de jeugd. Vanaf 2016 wordt dit pakket uitgevoerd en is voor alle kinderen in Zeeland gelijk.

In juli is de jaarrekening 2014 van de GGD vastgesteld en ook de kadernota 2016-2018.  In december is de programmabegroting 2016 vastgesteld. Er zijn eind 2015 consultatierondes gehouden om inwoners en bestuurders te betrekken bij de inhoud van de programmabegroting 2016.


26-01-2016

In 2015 heeft  de GGD invulling gegeven aan het Basis Taken Pakket voor de jeugd. Vanaf 2016 wordt dit pakket uitgevoerd en is voor alle kinderen in Zeeland gelijk.

In juli is de jaarrekening 2014 van de GGD vastgesteld en ook de kadernota 2016-2018.  In december is de programmabegroting 2016 vastgesteld. Er zijn eind 2015 consultatierondes gehouden om inwoners en bestuurders te betrekken bij de inhoud van de programmabegroting 2016.