Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Deelname aan Orionis Walcheren

Deelname aan Orionis Walcheren
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

De uitvoering van de participatiewet gebeurt door Orionis Walcheren. We leggen begroting, tussentijdse rapportages en jaarverslag aan u voor. We organiseren  samen met Orionis Walcheren en de gemeenten Middelburg en Vlissingen 4 maal per jaar een raadsinformatieavond. Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 is gestart met een begrotingsscan, analyse van het werk bedrijf en een analyse van de flexibilisering van het personeel. Dit proces loopt nog door tot in 2016.

Op 1 september 2015 is het jongerenloket geopend met als doel om meer jongeren terug te laten gaan naar school of aan het werk te helpen.

In juli 2015 stelde u de begroting 2016 en de 2e begrotingswijziging 2015 vast.

 

 

 

 

 

02-02-2016

In 2015 is gestart met een begrotingsscan, analyse van het werk bedrijf en de een analyse van de flexibilisering van het personeel. Dit proces loopt nog door tot in 2016.

Op 1 september is het jongerenloket geopend met als doel om meer jongeren terug te laten gaan naar school of aan het werk te helpen.

In juli 2015 stelde u de begroting 2016 en de 2e begrotingswijziging 2015 vast.

 

 

 

 

 


26-01-2016

In 2015 is gestart met een begrotingsscan, analyse van het werk bedrijf en de een analyse van de flexibilisering van het personeel. Dit proces loopt nog door tot in 2016.

Op 1 september is het jongerenloket geopend met als doel om meer jongeren terug te laten gaan naar school of aan het werk te helpen.

In juli 2015 stelde u de begroting 2016 en de 2e begrotingswijziging vast.