Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf (Orionis)

Doorontwikkelen tot een leerwerkbedrijf (Orionis)
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Orionis Walcheren past haar werkwijze aan, aan de veranderende omstandigheden. De leerwerkomgeving wordt uitgebreid. Er vindt een doorontwikkeling naar een leerwerkbedrijf plaats. Er bestaat op dit moment al een goede infrastructuur. Deze zal intensiever gebruikt worden. Waar kansen zijn ontwikkelen zij nieuwe activiteiten. Orionis Walcheren doet verslag in de tussentijdse rapportages.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 is het werkbedrijf ingezet als leerwerkplaats voor Wsw medewerkers en nieuwe Participatiewet klanten.

In 2015 is verder gestart met de analyse van het werkbedrijf. Deze analyse loopt door tot in 2016. Afhankelijk van het eindresultaat kunnen nieuwe maatregelen volgen om het leerwerkbedrijf door te ontwikkelen.

26-01-2016

In 2015 is het werkbedrijf ingezet als leerwerkplaats voor Wsw medewerkers en nieuwe participatiewet klanten.

In 2015 is verder gestart met de analyse van het werkbedrijf. Deze analyse loopt door tot in 2016. Afhankelijk van het eindresultaat kunnen nieuwe maatregelen volgen om het leerwerkbedrijf door te ontwikkelen.