Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Eenduidig maken vergunningen en tarieven parkeren

Eenduidig maken vergunningen en tarieven parkeren
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-04-2015

We hebben nu te maken met verschillende vergunningen en tarieven. Eenduidgheid is belangrijk en maatwerk moet mogelijk blijven. De uitslag van de enquete onder bewoners en gebruikers nemen we mee in de evaluatie parkeren over 2014. In december 2014 bieden we een voorstel aan om de verschillende parkeerverordeningen te wijzigen.Toelichting

G
Kwaliteit

In de raadsvergadering van december 2014 heeft u ingestemd met een aantal wijzigingen. Deze wijzigingen zijn allemaal uitgevoerd.