Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Evaluatie proef aanpassing minicontainers

Evaluatie proef aanpassing minicontainers
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-06-2015

De nieuwe afvalcontainers zijn windgevoelig. Als proef zijn er 600 containers in Westkapelle aangepast.. Dan volgt een evaluatie met enquêteurs, die huis aan huis naar de bevindingen vragen. In april leggen we u een voorstel over de aanbevelingen en de financiële consequenties voor.Toelichting

G
Kwaliteit

De evaluatie aanpassingen minicontainers is op 11  juni 2015 in de raad behandeld. Conform voorstel is er gekozen voor flankerende maatregelen. De inwoners van de kern Westkapelle zijn uitgenodigd voorstellen te doen voor verbeteringen. Deze voorstellen zijn in overleg met de inzamelaar bekeken op nut en haalbaarheid. In januari 2016 zijn bewoners hierover geïnformeerd en is er op 21 januari gestart met de gewijzigde inzamelroute.

22-01-2016

De evaluatie aanpassingen minicontainers  op 11  juni 2015 in de raad behandeld.  Conform voorstel is er gekozen voor flankerende maatregelen.   De inwoners van de kern Westkapelle  zijn uitgenodigd  voorstellen te doen voor verbeteringen.  Deze voorstellen zijn in overleg met de inzamelaar bekeken op nut en haalbaarheid.  In januari  2016 zijn bewoners hierover geïnformeerd en is er op 21 januari  gestart met de gewijzigde inzamelroute.