Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Evalueren verbeterplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Evalueren verbeterplan Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

In 2013 stelden we met Kinderopvang Walcheren en scholen een verbeterplan VVE op. Aanleiding was het rapport van de Onderwijsinspectie. Het plan loopt tot en met 2014. Het ministerie verlengde de regeling met 1 jaar. Dit betekent dat het verbeterplan in december 2015 uitgevoerd moet zijn. In december bieden we de eindevaluatie aan.Toelichting

G
Kwaliteit

Het college heeft het activiteitenplan voor 2015 vastgesteld. Dit plan is deels een voortzetting van de activiteiten uit 2014. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe activiteiten opgenomen (taaltoets voor leidsters, audit, afspraken omtrent overdracht naar school). Nadruk komt in 2015 te liggen op de overdracht naar school en op de implementatie van de aangeleerde methodes VVE. Op 21 januari 2015 heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Wethouder Molenaar heeft voorgelezen aan 65 kinderen. Daarnaast lazen alle groepen 1/2 en alle peuterspeelzalen op hun eigen locatie voor. Alle scholen en peuterspeelzalen hebben hiervoor een tas met een voorleesboek, spelletjes en voorleestips ontvangen. Deze kunnen ze gebruiken op locatie, maar ook meegeven met kinderen om zo het lezen thuis te bevorderen. De taaltoetsen zijn aanbesteed. De eerste toetsen zijn afgenomen. Op Walcheren is 95% in de eerste keer geslaagd. De overige 5% krijgt een herkansing op 1 of meerdere onderdelen. In Veere is niemand geheel gezakt. Na de zomer krijgen degenen die gezakt zijn, scholing. In januari 2016 vindt een bijeenkomst met scholen en peuterspeelzalen plaats over taalontwikkeling bij jonge kinderen en resultaatafspraken: heeft VVE effect?  De toeleiding door de GGD naar de peuterspeelzalen verloopt steeds beter. De voorbereidingen voor de Veerse voorleesdag 2016 zijn gestart. Inmiddels heeft de rijksoverheid bekend gemaakt dat de rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid (waar wij VVE uit betalen) met 1 jaar verlengd wordt tot eind 2016. Daarom is ook  voor 2016 een activiteitenplan opgesteld. Dit plan borduurt voort op de activiteiten in 2015.  Het ministerie heeft laten weten dat Veere voldoende invulling geeft aan het VVE-beleid. Zij zal dan ook geen nader onderzoek doen. De bijdrage die over is in 2015 wordt meegenomen naar 2016. Na 2016 vindt de eindafrekening plaats: niet besteed budget vloeit terug naar het Rijk.

16-02-2016

Het college heeft het activiteitenplan voor 2015 vastgesteld. Dit plan is deels een voortzetting van de activiteiten uit 2014. Daarnaast is een aantal nieuwe activiteiten opgenomen (taaltoets voor leidsters, audit, afspraken omtrent overdracht naar school). Nadruk komt in 2015 te liggen op de overdracht naar school en op de implementatie van de aangeleerde methodes VVE. Op 21 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Wethouder Molenaar heeft voorgelezen aan 65 kinderen. Daarnaast lazen alle groepen 1/2 en alle peuterspeelzalen op hun eigen locatie voor. Alle scholen en peuterspeelzalen hebben hiervoor een tas met een voorleesboek, spelletjes en voorleestips ontvangen. Deze kunnen ze gebruiken op locatie, maar ook meegeven met kinderen om zo het lezen thuis te bevorderen. De taaltoetsen zijn aanbesteed. De eerste toetsen zijn afgenomen. Op Walcheren is 95% in de eerste keer geslaagd. De overige 5% krijgt een herkansing op 1 of meerdere onderdelen. In Veere is niemand geheel gezakt. Na de zomer krijgen degenen die gezakt zijn, scholing.  In januari 2016 vindt een bijeenkomst met scholen en peuterspeelzalen plaats over taalontwikkeling bij jonge kinderen en resultaatafspraken: heeft VVE effect?  De toeleiding door de GGD naar de peuterspeelzalen verloopt steeds beter. De voorbereidingen  voor de Veerse voorleesdag 2016 zijn gestart. Inmiddels heeft de rijksoverheid bekend gemaakt dat de rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid (waar wij vve uit betalen) met 1 jaar verlengd wordt tot eind 2016. Daarom is ook  voor 2016 een activiteitenplan opgesteld. Dit plan borduurt voort op de activiteiten in 2015.  Het ministerie heeft laten weten dat Veere voldoende invulling geeft aan het VVE-beleid. Zij zal dan ook geen nader onderzoek doen. De bijdrage die over is in 2015 wordt meegenomen naar 2016. Na 2016 vindt de eindafrekening plaats: niet besteed budget vloeit terug naar het rijk.


03-02-2016

Het college heeft het activiteitenplan voor 2015 vastgesteld. Dit plan is deels een voortzetting van de activiteiten uit 2014. Daarnaast is een aantal nieuwe activiteiten opgenomen (taaltoets voor leidsters, audit, afspraken omtrent overdracht naar school). Nadruk komt in 2015 te liggen op de overdracht naar school en op de implementatie van de aangeleerde methodes VVE. Op 21 januari heeft de Veerse voorleesdag plaatsgevonden. Wethouder Molenaar heeft voorgelezen aan 65 kinderen. Daarnaast lazen alle groepen 1/2 en alle peuterspeelzalen op hun eigen locatie voor. Alle scholen en peuterspeelzalen hebben hiervoor een tas met een voorleesboek, spelletjes en voorleestips ontvangen. Deze kunnen ze gebruiken op locatie, maar ook meegeven met kinderen om zo het lezen thuis te bevorderen. De taaltoetsen zijn aanbesteed. De eerste toetsen zijn afgenomen. Op Walcheren is 95% in de eerste keer geslaagd. De overige 5% krijgt een herkansing op 1 of meerdere onderdelen. In Veere is niemand geheel gezakt. Na de zomer krijgen degenen die gezakt zijn, scholing.  In januari 2016 vindt een bijeenkomst met scholen en peuterspeelzalen plaats over taalontwikkeling bij jonge kinderen en resultaatafspraken: heeft VVE effect?  De toeleiding door de GGD naar de peuterspeelzalen verloopt steeds beter. De voorbereidingen  voor de Veerse voorleesdag 2016 zijn gestart. Inmiddels heeft de rijksoverheid bekend gemaakt dat de rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid (waar wij vve uit betalen) met 1 jaar verlengd wordt tot eind 2016. Daarom is ook  voor 2016 een activiteitenplan opgesteld. Dit plan borduurt voort op de activiteiten in 2015.  Het ministerie heeft laten weten dat Veere voldoende invulling geeft aan het VVE-beleid. Zij zal dan ook geen nader onderzoek doen.