Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Herzien bestemmingsplannen buiten de kernen

Herzien bestemmingsplannen buiten de kernen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 01-11-2015

In het coalitieakkoord is afgesproken om één bestemmingsplan te maken voor de 13 kernen. Zo vereenvoudigen we de procedures en plannen. We werken efficiënter waardoor het aantal procedures afneemt. We leggen u in oktober 2015 een nota van uitgangspunten voor. Dit bestemmingsplan doorloopt de gebruikelijke inspraakprocedure.Toelichting

G
Kwaliteit

Onder de maatregel 'Maken van één bestemmingsplan voor de kernen' rapporteren we over het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de 13 kernen. Momenteel is er geen voornemen om voor buiten de kernen een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Wel is er in juni 2015 een 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld.