Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

IA Herontwikkelen locatie peuterspeelzaal / fysiotherapie

IA Herontwikkelen locatie peuterspeelzaal / fysiotherapie
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Als de Visie Domburg is vastgesteld stellen wij een masterplan op voor het herinrichten van de deelgebieden IA, IIA en IIB. In het 3e kwartaal 2015 leggen wij dit voor.Toelichting

G
Kwaliteit

Huidige objecten zijn tijdelijk verhuurd. Planvorming nemen we mee in het uitvoeringsplan van de Visie Domburg