Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

IIA Herontwikkelen locatie voormalige school Kesteloostraat Domburg

IIA Herontwikkelen locatie voormalige school Kesteloostraat Domburg
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

In overleg met omwonenden realiseren wij een buffer tussen de woonwijk en de Stationsstraat. Wij ontwikkelen een masterplan voor dit gebied waarbij wij ook goed kijken naar de deelgebieden IA en IIB. De sloop van de school aan de Kesteloostraat is hiervan een onderdeel. Het besluit over dit masterplan leggen wij in het 3e kwartaal van 2015 aan u voor.

 

 

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het terrein is tijdelijk is ingericht als overloopterrein. Scheiding met de H.M. Kesteloostraat  is gevormd d.m.v. een grondwal. In de H.NM. Kesteloostraat zijn nog extra parkeervakken gerealiseerd. Definitieve planvorming wordt meegenomen in de uitvoering van de visie Domburg.