Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (bestemmingsplan)

IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (bestemmingsplan)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Wij starten met het proces om de tijdelijke bestemming die tot eind 2016 loopt definitief te maken. Toelichting

G
Kwaliteit

Bestemmingswijziging en herontwikkeling nemen we mee in het uitvoeringsplan van de Visie Domburg