Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (opstellen masterplan)

IIB Herontwikkelen locatie tijdelijk parkeerterrein (opstellen masterplan)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Als u de de visie Domburg heeft vastgesteld stellen we een masterplan op voor het herontwikkelen van deelgebied IIB, in samenhang met de deelgebieden IA en IIA. In het 3e kwartaal 2015 leggen wij het masterplan aan u voor om vast te stellen. Toelichting

G
Kwaliteit

De locatie nemen we mee in het uitvoeringsplan dat volgt op de Visie Domburg.