Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (bestemmingsplan)

IIIB Herontwikkelen toekomstige supermarktlocatie (bestemmingsplan)
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Wij zijn gestart met de bestemmingsplanprocedure. We ronden deze procedure ook in 2015 af; dit is afhankelijk van eventuele bezwaren.Toelichting

G
Kwaliteit

Er is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt. De uitwerking moet nog plaatsvinden en contracten  en overeenkomsten moeten nog worden gesloten.  De procedure start als de overeenkomsten zijn gesloten. Er zijn al wel wat voorbereidingen gedaan, zodat we direct kunnen starten na ondertekening..