Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Invullen regionale samenwerking

Invullen regionale samenwerking

Planning
Startdatum: 31-12-2014

We gaan de nota 'Samenwerken Hoe? Zo!'. uitvoeren.

 

In 2015 vindt de regionale samenwerking plaats op de onderwerpen:
1. doorontwikkelen afdeling Porthos,
2. samenvoeging P&O afdelingen Walcheren Schouwen-Duiveland (WSD),
3. Versterken samenwerking resttaken RUD.
 
1. Voor 1 juli 2015 dient de personele invulling van Porthos formeel gerealiseerd te zijn. Daarvoor wordt een plaatsingsproces met behulp van een af te sluiten Sociaal Plan gerealiseerd.
2. Op basis van het onderzoek tot samenvoeging van de afdelingen P&O moet een besluit genomen worden of en zo ja onder welke voorwaarden samenwerking tot stand komt. Dit is voor 1 juli 2015 duidelijk.
3. de WSD gemeenten nemen deel aan de RUD voor de wettelijk verplichte taken. De overige taken worden in samenwerking opgepakt. Dit vindt in 2015 plaats op basis van een netwerkbenadering. Indien blijkt dat we niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen dan komt er een voorstel om deze samenwerking of te intesiveren (gastgemeente model toepassen) of meer taken over te dragen aan de RUD.


Toelichting

O
Kwaliteit

Personele invulling Porthos is per 1 oktober j.l. gerealiseerd.
Het maken van een businesscase samenwerking P&O was eerder al doorgeschoven naar 2016.
De discussie rond huisvesting- en overheadkosten rond samenwerkingen loopt nog.  Een intergemeentelijke werkgroep financiën brengt hiertoe ondertussen zaken in beeld.