Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Maken en vaststellen ontwikkel en beheervisie begraafplaatsen

Maken en vaststellen ontwikkel en beheervisie begraafplaatsen
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 09-10-2013
Einddatum: 30-06-2015

De uitkomsten van de discussienota begraafplaatsen (vastgesteld in 2014) vertalen naar een ontwikkel- en beheervisie. In februari 2015 bieden we de visie aan.Toelichting

G
Kwaliteit

In  de raadsvergadering van 12-2-2015 is de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld.