Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Ondersteunen projecten begeleiding kwetsbare jongeren in werk en onderwijs

Ondersteunen projecten begeleiding kwetsbare jongeren in werk en onderwijs
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Een aantal jongeren dreigt buiten de boot te vallen. Zij volgen geen opleiding en komen niet (direct) in aanmerking voor een uitkering. Door middel van diverse projecten laten we deze jongeren begeleiden naar scholing of werk. Daarnaast besteedt leerplicht dit jaar extra aandacht aan verzuim voor jongeren boven de 18 jaar.Toelichting

G
Kwaliteit

Vanuit het ministerie komt extra geld naar de RMC's voor het begeleiden van kwetsbare jongeren. Een werkgroep heeft alle geldstromen en verantwoordelijkheden in kaart gebracht rondom kwetsbare jongeren. Van hieruit is een plan van aanpak geschreven. Ook vanuit het Voortijdig Schoolverlaten is extra aandacht voor deze groep: een plan voor dit jaar is ontwikkeld. Inzet is het voortzetten van de jobcoaches voor kwetsbare jongeren en het leveren van maatwerk in de  begeleiding van deze groep. Ingezet wordt op: doorlopende trajecten tussen voortgezet onderwijs en Mbo, het ontwikkelen van integratiemogelijkheden van de entree-opleiding met leerwerktrajecten en het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen.

Onderwijs, RMC en gemeenten op Walcheren hebben een verzuimprotocol opgesteld: hierin staat hoe de diverse partijen handelen bij zorgwekkend verzuim.  Dit protocol is voor de zomervakantie verspreid onder alle basisscholen. De cijfers van het voortijdig schoolverlaten tonen aan dat Walcheren het landelijk gezien goed doet.

Voor de jongeren die dreigen de entree-opleiding te verlaten, biedt Scalda extra taallessen aan. Ook biedt Scalda een extra aanbod voor jongeren ouder dan 18 jaar die in de internationale schakelklas zitten, om het beheersen van de Nederlandse taal geen belemmering te laten zijn voor vervolgonderwijs, werk of inburgeringstraject.

 

03-02-2016

Vanuit het ministerie komt extra geld naar de RMCs voor het begeleiden van kwetsbare jongeren. Een werkgroep heeft alle geldstromen en verantwoordelijkheden  in kaart gebracht rondom kwetsbare jongeren. Van hieruit is een plan van aanpak geschreven. Ook vanuit het Voortijdig Schoolverlaten is extra aandacht voor deze groep: een plan voor dit jaar is ontwikkeld.  Inzet is voortzetten van de jobcoaches voor kwetsbare jongeren en het leveren van maatwerk in de  begeleiding van deze groep. Ingezet wordt op: doorlopende trajecten tussen voortgezet onderwijs en Mbo, het ontwikkelen van integratiemogelijkheden van de entree-opleiding met leerwerktrajecten en het ontwikkelen van onderwijs-zorgarrangementen.

Onderwijs, RMC en gemeenten op Walcheren hebben een verzuimprotocol opgesteld: hierin staat hoe de diverse partijen handelen bij zorgwekkend verzuim.  Dit protocol is voor de zomervakantie verspredi onder alle basisscholen. De cijfers van het voortijdig schoolverlaten tonen aan dat Walcheren het landelijk gezien  goed doet.

Voor de jongeren die dreigen de entree-opleiding te verlaten, biedt Scalda extra taallessen aan. Ook biedt Scalda een extra aanbod voor jongeren ouder dan 18 jaar die in de internationale schakelklas zitten, om het beheersen van de Nederlandse taal geen belemmering te laten zijn voor vervolgonderwijs, werk of inburgeringstraject.