Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Onderzoeken wijze van subsidiëren peuterspeelzaalwerk

Onderzoeken wijze van subsidiëren peuterspeelzaalwerk
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Het peuterspeelzaalwerk ontvangt een exploitatiesubsidie. Wij onderzoeken in de eerste helft van 2015 of het mogelijk is over te gaan naar een subsidie per kindplaats. Dit sluit beter aan bij de mogelijkheden die de belastingsdienst ouders geeft. Voor de gemeente biedt het de mogelijkheid kindplaatsen voor vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) in te kopen en te sturen op de bezetting van een aantal plaatsen.Toelichting

O
Kwaliteit

Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Onder andere door drukte bij KOW heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels heeft het rijk bekend gemaakt de financiering per 1 januari 2018 voor peuterspeelzalen te wijzigen. Besloten is op deze wetswijziging te wachten en de Walcherse subsidiering hier meteen op aan te laten sluiten. Het traject wordt in 2016 verder opgepakt.

De afrekening van de subsidie vindt altijd het jaar volgend op het subsidiejaar plaats. De subsidie 2014 is dan ook half 2015 definitief vastgesteld. Gebleken is dat KOW de afgesproken prestaties met minder subsidiegeld heeft kunnen uitvoeren. Het subsidie 2014 is daarom € 73.121 lager vastgesteld dan bevoorschot. KOW heeft dit bedrag terugbetaald.

07-01-2016

Het onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. Onder andere door drukte bij KOW heeft dit vertraging opgelopen. Inmiddels heeft het rijk bekend gemaakt de financiering per 1 januari 2018 voor peuterspeelzalen te wijzigen. Besloten is op deze wetswijziging te wachten en de Walcherse subsidiering hier meteen op aan te laten sluiten. Het traject wordt in 2016 verder opgepakt.

De afrekening van het subsidie vindt altijd het jaar volgend op het subsidiejaar plaats. Het subsidie 2014 is dan ook half 2015 definitief vastgesteld. Gebleken is dat KOW de afgesproken prestaties met minder subsidiegeld heeft kunnen uitvoeren. Het subsidie 2014 is daarom            € 73.121 lager vastgesteld dan bevoorschot. KOW heeft dit bedrag terugbetaald.