Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Opstellen beleid gemeentelijke accommodaties

Opstellen beleid gemeentelijke accommodaties
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2016

In het coalitieprogramma staan de kaders voor de gemeentelijke accommodaties. Om de besparing van € 190.000 per jaar te halen is nieuw beleid nodig. Dit pakken we als project aan. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er minimaal één ontmoetingsruimte per kern is. U heeft hiervoor in december 2015 een voorstel gekregen, dat een vervolg krijgt met het maatschappelijk debat dat uitmondt in een visie, einde 2016.Toelichting

G
Kwaliteit

Gebouwen zijn geïnventariseerd. Deze inventarisatie is besproken in de algemene commissievergaderingen van 13 april en 20 oktober 2015.

Duidelijk is dat insteken op sanering met als doel de taakstellingen te halen niet logisch en haalbaar lijkt. Er is een visie op de toekomst van gemeentelijke accommodaties nodig. Een informerende brief is aan de raad gestuurd. Een aanzet voor kaders is op 17 december 2015 aan de raad voorgelegd en geaccordeerd.