Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Opstellen beleidsplan breed sociaal domein

Opstellen beleidsplan breed sociaal domein
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

In 2015 stellen we een nieuw beleidsplan op voor een breed sociaal domein. Dit bevordert de samenhang op de verschillende terreinen . We doen dit samen met Middelburg en Vlissingen. In december leggen we het plan voor.Toelichting

G
Kwaliteit

Binnen de projectorganisatie Walcheren Voor Elkaar is in 2015 een inventarisatie gedaan van het huidige Wmo-beleid. Op basis van deze inventarisatie hebben we in afstemming met de andere twee gemeenten geconcludeerd dat het voorlopig niet nodig is om een beleidsplan voor het brede sociaal domein op te stellen.