Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma sport 2015

Opstellen en uitvoeren uitvoeringsprogramma sport 2015
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

De gemeente stimuleert een actieve gezonde leefstijl. De sportnota 2011-2015 is daarbij leidend. Elk jaar stellen we een uitvoeringsprogramma sport op. In februari leggen we dit ter kennisneming aan de raad voor.Toelichting

G
Kwaliteit

We hebben op 3 februari 2015 het uitvoeringsprogramma sport 2015 vastgesteld. Hierin gaan we verder met de uitvoering van een groot deel van de projecten en activiteiten uit 2014. Te denken valt aan Sportdorp Oostkapelle en de SportDoeMee pas op de basisscholen. Op 12 februari 2015 hebben we het uitvoeringsprogramma ter kennisname  aan uw raad voorgelegd.

De speerpunten uit het uitvoeringsprogramma hebben we nagenoeg allemaal gerealiseerd. De belangrijkste resultaten in 2015:

- de sportdorpcoach Oostkapelle is samen met de stuurgroep aan de slag om de bestaande activiteiten in Oostkapelle te borgen zoals de wandelgroep, de hardloopgroep en bootcamp. Deze hebben een vervolg gekregen. Sportdorp is een succes.

- ongeveer 100 senioren hebben een fit-test gedaan. Van deze deelnemers is n.a.v. de test ongeveer 25% doorgestroomd naar een regulier sportaanbod of heeft een actievere leefstijl dan voor de test. Welzijn Veere heeft deze activiteit gecoördineerd, in samenwerking met fitness De Driehoek, SVRZ en gemeente.

- Met ingang van 1 januari 2015 is de buurtsportcoach bij De Driehoek van start. Taak van deze coach is om het sport- en beweeggedrag 18+ met een gezondheids- of bewegingsachterstand te stimuleren. Dit doet zij onder andere door een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen in samenwerking met de sportverenigingen. De buurtsportcoach is aan de slag gegaan met een groep van ongeveer 12 personen. Daarnaast heeft zij veel geïnvesteerd in het contact met andere partijen zoals de zorg. Dit moet in 2016 leiden tot een nog grotere groep deelnemers.

- In en om de basisscholen heeft de combinatiefunctionaris met succes sport (kennismakings) activiteiten georganiseerd en gecoördineerd. Voorbeelden zijn gezamenlijke schoolsportdagen, de SportDoeMee pas en de schoolvolleybaltoernooien.

 

06-04-2016

We hebben op 3 februari 2015 het uitvoeringsprogramma sport 2015 vastgesteld. Hierin gaan we verder met de uitvoering van een groot deel van de projecten en activiteiten uit 2014. Te denken valt aan Sportdorp Oostkapelle en de SportDoeMee pas op de basisscholen. Op 12 februari 2015 hebben we het uitvoeringsprogramma ter kennisname  aan uw raad voorgelegd.

De speerpunten uit het uitvoeringsprogramma hebben we nagenoeg allemaal gerealiseerd. De belangrijkste resultaten in 2015:

- de sportdorpcoach Oostkapelle is samen met de stuurgroep aan de slag om de bestaande activiteiten in Oostkapelle te borgen zoals de wandelgroep, de hardloopgroep en bootcamp. Deze hebben een vervolg gekregen. Sportdorp is een succes.

- ongeveer 100 senioren hebben een fit-test gedaan. Van deze deelnemers is n.a.v. de test ongeveer 25% doorgestroomd naar een regulier sportaanbod of heeft een actievere leefstijl dan voor de test. Welzijn Veere heeft deze activiteit gecoördineerd, in samenwerking met fitness De Driehoek, SVRZ en gemeente.

-

Met ingang van 1 januari 2015 is de buurtsportcoach bij De Driehoek van start. Taak van deze coach is om het sport- en beweeggedrag 18+ met een gezondheids- of bewegingsachterstand te stimuleren. Dit doet zij onder andere door een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen in samenwerking met de sportverenigingen. De buurtsportcoach is aan de slag gegaan met een groep van ongeveer 12 personen. Daarnaast heeft zij veel geïnvesteerd in het contact met andere partijen zoals de zorg. Dit moet in 2016 leiden tot een nog grotere groep deelnemers.

- In en om de basisscholen heeft de combinatiefunctionaris met succes sport (kennismakings) activiteiten georganiseerd en gecoördineerd. Voorbeelden zijn gezamenlijke schoolsportdagen, de SportDoeMee pas en de schoolvolleybaltoernooien.

 


28-01-2016

We hebben op 3 februari 2015 het uitvoeringsprogramma sport 2015 vastgesteld. Hierin gaan we verder met de uitvoering van een groot deel van de projecten en activiteiten uit 2014. Te denken valt aan Sportdorp Oostkapelle en de SportDoeMee pas op de basisscholen. Op 12 februari 2015 hebben we het uitvoeringsprogramma ter kennisname  aan uw raad voorgelegd.

De speerpunten uit het uitvoeringsprogramma hebben we nagenoeg allemaal gerealiseerd. De belangrijkste resultaten in 2015:

- de sportdorpcoach Oostkapelle is samen met de stuurgroep aan de slag om de bestaande activiteiten in Oostkapelle te borgen zoals de wandelgroep, de hardloopgroep en bootcamp. Deze hebben een vervolg gekregen. Sportdorp is een succes.

- ongeveer 100 senioren hebben een fittest gedaan. Van deze deelnemers is n.a.v. de test ongeveer 25% doorgestroomd naar een regulier sportaanbod of heeft een actievere leefstijl dan voor de test. Welzijn Veere heeft deze activiteit gecoördineerd, in samenwerking met fitness De Driehoek , SVRZ en gemeente.

-

Met ingang van 1 januari 2015 is de buurtsportcoach bij De Driehoek van start. Taak van deze coach is om het sport- en beweeggedrag 18+ met een gezondheids- of bewegingsachterstand te stimuleren. Dit doet zij onder andere door een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen in samenwerking met de sportverenigingen.  De buurtsportcoach is aan de slag gegaan met een groep van ongeveer 12 personen. Daarnaast heeft zij veel geïnvesteerd in de contact met andere partijen zoals de zorg. Dit moet in 2016 leiden tot een nog grotere groep deelnemers.

- In en om de basisscholen heeft de combinatiefunctionaris met succes sport(kennismakings)activiteiten georganiseerd en gecoördineerd. Voorbeelden zijn gezamenlijke schoolsportdagen, de SportDoeMee pas en de schoolvolleybaltoernooien.