Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Opstellen nieuwe sportnota 2015-2018

Opstellen nieuwe sportnota 2015-2018
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

De speerpunten voor ons sportbeleid legden we vast in de sportnota 2011-2015. In februari 2015 werken we aan een vervolg op de sportnota inclusief de wijze waarop de burgerparticipatie vorm krijgt (I). In december vragen we de gemeenteraad de nieuwe nota vast te stellen (B).Toelichting

G
Kwaliteit

In februari 2015 heeft uw raad het procesvoorstel voor de sportnota vastgesteld. Daarna zijn we samen met een klankbordgroep aan de slag gegaan om speerpunten op te stellen. Deze klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers uit de sport, onderwijs, zorg en welzijn. In juli 2015 heeft u de speerpuntennota "Veere beweegt mee" vastgesteld.

In de besluitvormingstabel is opgenomen dat wij in december de nieuwe sportnota ter vaststelling aanbieden. Wij vinden echter dat de eerder door de raad vastgestelde kaders in de speerpuntennota (juli 2015) inclusief de door de commissie aangegeven speerpunten voldoende richtinggevend zijn voor het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat:

  • we geen aparte sportnota ter vaststelling aanbieden;
  • we in het uitvoeringsprogramma 2016 opnemen wat we gaan doen en met welk resultaat;
  • we in de commissievergadering van 16 februari het uitvoeringsprogramma en de “inspiratie animatie (inclusief A3)” (bestemd voor onder andere sportaanbieders, Stichting Welzijn) aanbieden.

Wij hebben dit in de vergadering van 1 december 2015 aan de commissie meegedeeld.

28-01-2016

In februari 2015 heeft uw raad het procesvoorstel voor de sportnota vastgesteld. Daarna zijn we samen met een klankbordgroep aan de slag gegaan om speerpunten op te stellen. Deze klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers uit de sport, onderwijs, zorg en welzijn. In juli 2015 heeft u de speerpuntennota "Veere beweegt mee" vastgesteld.

In de besluitvormingstabel is opgenomen dat wij in december de nieuwe sportnota ter vaststelling aanbieden. Wij vinden echter dat de eerder door de raad vastgestelde kaders in de speerpuntennota (juli 2015) inclusief de door de commissie aangegeven speerpunten voldoende richtinggevend zijn voor het uitvoeringsprogramma. Dit betekent dat:

  • we geen aparte sportnota ter vaststelling aanbieden;
  • we in het uitvoeringsprogramma 2016 opnemen wat we gaan doen en met welk resultaat;
  • we in de commissievergadering van 16 februari het uitvoeringsprogramma en de “inspiratie animatie (inclusief A3)” (bestemd voor onder andere sportaanbieders, Stichting Welzijn) aanbieden.

Wij hebben dit in de vergadering van 1 december jl. aan de commissie meegedeeld.