Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Opstellen procesvoorstel verlenging privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen

Opstellen procesvoorstel verlenging privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Bij de verlenging van de privatiseringsovereenkomst voetbalcomplexen gaan we het veldonderhoud betrekken. Dat doen we in overleg met de verenigingen. De eerste privatiseringsovereenkomst loopt op 31 december 2017 af. We starten in 2015 met dit onderzoek. In december leggen we een procesvoorstel, inclusief een communicatieplan, voor.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 17 december 2015 heeft de raad ingestemd met het procesvoorstel "verlenging privatiseringsovereenkomsten voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud".

De eerste privatiseringsovereenkomst loopt op 31 december 2017 af. Dit betekent dat we voor die tijd een standpunt moeten innemen over de verlenging. In het coalitieprogramma 2014-2018 is opgenomen dat we bij verlenging van de privatiseringsovereenkomsten van de voetbalverenigingen ook de velden betrekken.

Diverse ontwikkelingen, zoals het opstellen van een visie maatschappelijk vastgoed en de speerpunten voor de sportnota maken het nodig om na te denken over de buitensportvereniging in de toekomst. Daarom is de eerste stap dat we in 2016 een brede verkenning buitensport met onder andere de voetbal, maar onder andere ook andere sportaanbieders en stads- en dorpsraden houden.

 

28-01-2016

Op 17 december  heeft de raad ingestemd met het procesvoorstel "verlenging privatiseringsovereenkomsten voetbalcomplexen inclusief onderzoek privatisering veldonderhoud".

De eerste privatiseringsovereenkomst loopt op 31 december 2017 af,zodat we voor die tijd een standpunt moeten innemen over de verlenging . In het coalitieprogramma 2014-2018 is opgenomen dat we bij verlenging van de privatiseringsovereenkomsten van de voetbalverenigingen ook de velden betrekken

Diverse ontwikkelingen, het opstellen van een visie maatschappelijk vastgoed en de speerpunten voor de sportnota maken het nodig om na te denken over de buitensportvereniging in de toekomst. Daarom is de eerste stap dat we in 2016 een brede verkenning buitensport met onder andere de voetbal, maar onder andere ook andere sportaanbieders en stads- en dorpsraden houden.