Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Opstellen samenwerkingsafspraken jeugdgezondheidszorg

Opstellen samenwerkingsafspraken jeugdgezondheidszorg
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

De rapportage gaat over:

-    het bereik van jonge gezinnen in de consultatiebureaus;

-    het digitaal bereikbaar zijn voor ouders op Walcheren;

-    beschikbaar zijn in het onderwijs om de zorgstructuur in het onderwijs te versterken;

-    werken op Walcheren volgens het uitgangspunt: 1gezin-1werker-1 plan.

In oktober 2015 leggen we de rapportage voor.Toelichting

G
Kwaliteit

Het proces om het Basis Taken Pakket (BTP) samen te stellen is in afstemming met de gemeenten gebeurd in 2015. Het BTP wordt vanaf 2016 uitgevoerd. De markttaken die eerst apart werden gefinancierd door de gemeenten op Walcheren zijn hierin opgenomen. Om de GGD aan te laten sluiten bij de visie van de Walcherse gemeenten heeft er een kennismaking plaatsgevonden tussen medewerkers van Porthos en de GGD. Verder wordt de GGD betrokken bij de Leertuin privacy om afspraken te maken over gegevensdeling rondom cliënten.

 

26-01-2016

Het proces om het Basis Taken Pakket (BTP)  samen te stellen is in afstemming met de gemeenten gebeurd in 2015.  Het BTP wordt vanaf 2016 uitgevoerd. De markttaken die eerst apart werden gefinancierd door de gemeenten op Walcheren zijn hierin opgenomen. Om de GGD aan te laten sluiten bij de visie van de Walcherse gemeenten heeft er een kennismaking plaatsgevonden tussen werkers van Porthos en de GGD. Verder wordt de GGD betrokken bij de Leertuin privacy om afspraken te maken over gegevensdeling rondom cliënten.