Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Overige zaken onderwijs, waaronder leerlingenvervoer

Overige zaken onderwijs, waaronder leerlingenvervoer
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Overige zaken die het onderwijs betreffen, waaronder leerlingenvervoer.Toelichting

G
Kwaliteit

- bewegingsonderwijs: in 2015 is € 17.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt door: minder uren afname schoolgym door scholen, vervallen van de regeling zwemvervoer per 1/8, minder vervoer naar gymzaal door het sluiten van de school in Gapinge. De eindafrekening gymvervoer 2015 is nog niet ontvangen, maar dit zal geen grote uitgaaf meer zijn.

- leerlingenvervoer: in 2015 is ongeveer € 17.000 minder uitgegeven dan geraamd. Oorzaken: toch minder kinderen vanaf augustus 2015 in aangepast vervoer (20 kinderen minder dan schooljaar ervoor, vnl. door schoolverlaters). Vanaf november 2015 is er door aanbesteding een nieuwe manier van berekening op de ritten: effect is nog niet bekend.

07-01-2016

- bewegingsonderwijs: in 2015 is € 17.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit komt door: minder uren afname schoolgym door scholen, vervallen van de regeling zwemvervoer per 1/8, minder vervoer naar gymzaal door het sluiten van de school in Gapinge. De eindafrekening gymvervoer 2015 is nog niet ontvangen, maar dit zal geen grote uitgaaf meer zijn.

- leerlingenvervoer: in 2015 is ongeveer € 17.000 minder uitgegeven dan geraamd. Oorzaken: toch minder kinderen vanaf augustus in aangepast vervoer (20 kinderen minder dan schooljaar ervoor, vnl door schoolverlaters). Vanaf november door aanbesteding nieuwe manier van berekening ritten: effect is nog niet bekend.