Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Overname van de ZRD

Overname van de ZRD
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking. Het Algemeen Bestuur van het OLAZ heeft het principbesluit genomen om de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) over te nemen van Indaver.Toelichting

G
Kwaliteit
Het voorstel van het OLAZ is op 11 juni 2015 in de raad behandeld. De raad stemt in met de overname en de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Het OLAZ is dit nu verder aan het uitwerken. Op 16 december 2015 heeft het bestuur van het OLAZ de raadsleden geïnformeerd over de stand van zaken en de overname per 1 januari 2016.
22-01-2016
Het voorstel van het OLAZ is op 11 juni 2015 in de raad behandeld. De raad stemt in met de overname en de aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Het OLAZ is dit nu verder aan het uitwerken. Op 16 december 2015 heeft het bestuur van het OLAZ de raadsleden  geïnformeerd over de stand van zaken en de overname per 1 januari 2016.