Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Per bedrijfsterrein afspraken over aanpak verrommeling en opwaardering

Per bedrijfsterrein afspraken over aanpak verrommeling en opwaardering
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2012
Einddatum: 30-12-2015

Er is een plan van aanpak voor de kwaliteitsverbetering van de Zompe (veiligheid, uitstraling) en Karreveld (inpassing).

In de koopcontracten bij Karreveld regelen we dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de bewegwijzering, een collectieve beveiliging en de gezamenlijke afvalinzameling.Toelichting

G
Kwaliteit

Deze maatregel zal worden meegenomen in de aanpak/herstructurering bedrijventerreinen.