Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Procesvoorstel vervolg ouderennota

Procesvoorstel vervolg ouderennota
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Vanuit de ouderennota biedt de gemeente Veere tot en met 2015 preventieve activiteiten, informatie en bevordert de samenwerking tussen zorg en welzijn. In het derde kwartaal beoordelen we of we dit beleid de komende jaren voortzetten.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor 2015 heeft de Stichting Welzijn Veere de coördinatie op de samenwerking overgenomen. Het activiteitenplan voor 2015 is ingediend en akkoord bevonden. In 2015 gaan alle deelnemers gebruik maken van een multi-touchscreen. Hier kunnen ouderen allerlei activiteiten op doen, zoals foto's bekijken, spellen spelen enz. De zorg- en welzijnsorganisaties intensiveren de samenwerking met de bibliotheek. Ook komen alle activiteiten voor ouderen op 1 gezamenlijke website. Deze website is inmiddels actief. Er is voor het project een gezamenlijk logo ontwikkeld. Vanuit de ouderennota is er nog geld over. Hiervoor wordt een voorstel voor 2016 en 2017 voorbereid. Dit voorstel richt zich op verduurzaming van de samenwerking na de projectperiode.

20-01-2016

Voor 2015 heeft de Stichting Welzijn Veere de coordinatie op de samenwerking overgenomen. Het activiteitenplan voor 2015 is ingediend en akkoord bevonden. In 2015 gaan alle deelnemers gebruik maken van een multi-touchscreen. Hier kunnen ouderen allerlei activiteiten op doen, foto's bekijken, spellen spelen enz. De zorg- en welzijnsorganisaties intensiveren de samenwerking met de bibliotheek. Ook komen alle activiteiten voor ouderen op 1 gezamenlijke website. Deze website is inmiddels actief. Er is voor het project een gezamenlijk logo ontwikkeld. Vanuit de ouderennota is er nog geld over. Hiervoor wordt een voorstel voor 2016 en 2017 voorbereid. Dit voorstel richt zich op verduurzaming van de samenwerking na de projectperiode.