Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Rapporteren over werkwijze toegangsfuncties (Porthos)

Rapporteren over werkwijze toegangsfuncties (Porthos)
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Porthos wordt vanaf 2015 de nieuwe toegang tot (jeugd)zorg voor Walcheren. Porthos bestaat uit twee fysieke loketten en een bewegend loket. Zo leveren we op lokaal niveau zorg en ondersteuning dichtbij. Ook de gebiedsteams en het netwerkverband dragen daaraan bij. Per kwartaal rapporteren we. In oktober leggen we de begroting 2016 van Porthos voor.Toelichting

G
Kwaliteit

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de opbouw van de organisatie. Naast het opstellen van werkprocessen en het implementeren van een nieuw registratiesysteem is energie gestoken in het scholen van de medewerkers en het vormen van een team. Ook zijn we aan de slag gegaan met alle overgangsklanten. Deze zijn / worden besproken, waarbij bekeken wordt welke zorg nodig is en in welke vorm (ZIN of PGB). Deze actie  loopt door in de eerste helft van 2016. Vanaf dat moment is iedereen een "nieuwe klant". We hebben gemerkt dat de meeste klanten ons telefonisch benaderen. Daarom hebben we in 2015 geïnvesteerd in de doorontwikkeling van een professioneel callcenter zodat we goed bereikbaar zijn voor de klanten. Ook zijn we gaan werken met de ZRM om de resultaten van de inzet van de zorg beter zichtbaar te kunnen maken. De eerste metingen op basis van de ZRM komen in het tweede kwartaal van 2016 beschikbaar. Met de gebiedsteams gaan we een doorontwikkeling maken in de eerste helft van 2016. Deze is er enerzijds op gericht om de focus te houden op de midden en hoog risico casussen maar ook te kijken op welke wijze een laagdrempelige toegang in de wijken en buurten gerealiseerd kan worden. Tot slot zullen we in 2016 gaan investeren in het bijeen brengen van de werkprocessen van Orionis en Porthos om zo te komen tot 1 integrale toegang in het sociale domein. 

 

 

 

19-01-2016

Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van de opbouw van de organisatie. Naast het opstellen van werkprocessen en het implementeren van een nieuw registratiesysteem is energie gestoken in het scholen van de medewerkers en het vormen van een team. Ook zijn we aan de slag gegaan met alle overgangsklanten. Deze zijn / worden gesproken waarbij bekeken wordt welke zorg nodig is en in welke vorm (ZIN of PGB). Deze actie  loopt door in de eerste helft van 2016. Vanaf dat moment is iedereen een "nieuwe klant". We hebben gemerkt dat de meeste klanten ons telefonisch benaderen daarom hebben we in 2015 geïnvesteerd in de doorontwikkeling van een professioneel callcenter zodat we goed bereikbaar zijn voor de klanten. Ook zijn we gaan werken met de ZRM om de resultaten van de inzet van de zorg beter zichtbaar te kunnen maken. De eerste metingen op basis van de ZRM komen in het tweede kwartaal van 2016 beschikbaar. Met de gebiedsteams gaan we een doorontwikkeling in in de eerste helft van 2016. Deze is er enerzijds op gericht om de focus te houden op de midden en hoog risico casussen maar ook te kijken op welke wijze een laagdrempelige toegang in de wijken en buurten gerealiseerd kan worden. Tot slot zullen we in 2016 gaan investeren in het bijeen brengen van de werkprocessen van Orionis en Porthos om zo te komen tot 1 integrale toegang in het sociale domein.