Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Realiseren Integrale Kindcentra

Realiseren Integrale Kindcentra
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Om een breed en toegankelijk aanbod van voorzieningen voor opvang van jonge kinderen te bevorderen, is de inzet waar mogelijk, gericht op de totstandkoming van kindcentra (0-12 jaar). Bij nieuwbouw is een integraal kindcentrum de leidraad.Toelichting

G
Kwaliteit

Primas en KOW ontwikkelen een IKC-concept voor Zoutelande. Zij hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend. Ter oriëntatie wordt een aantal werkbezoeken afgelegd. Zo hebben we samen met Primas het kindcentrum De Aventurijn bezocht. Voor het MFA Zoutelande heeft Primas een opzet gemaakt over samenwerking in het IKC. De voorbereidingen voor een multifunctionele accommodatie in Biggekerke zijn gestart. Er vinden gesprekken met Woonburg plaats over de wijze van realisatie.

03-02-2016

Primas en KOW ontwikkelen een IKC-concept voor Zoutelande. Zij hebben hiervoor een intentie overeenkomst getekend. Ter orientatie wordt een aantal werkbezoeken afgelegd. Zo hebben we samen met Primas kindcentrum De Aventurijn bezocht. Voor het MFA Zoutelande heeft Primas een opzet gemaakt over samenwerking in het IKC. De voorbereidingen voor een multifunctionele accommodatie in Biggekerke zijn gestart. Er vinden gespekken met Woonburg plaats over de wijze van realisatie.