Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Restauratie Zeemuren Veere

Restauratie Zeemuren Veere
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2012
Einddatum: 30-03-2015

Veiligstellen en behoud van de vestingmuren / zeemuren. Plan is opgesteld in 2013. Uitvoering werkzaamheden restauratie wordt binnen het bestaande budget in de 1e helft van 2015 afgerond. In 2015 wordt gestart met de voorbereiding van de volgende fase(n) van de restauratie van de vestingmuren / zeemuren (waaronder de voorbereiding van de subsidie-aanvraag).

Het doel was tweeledig: het opstellen van een meerjarenplanning voor onderhoud, en het restaureren van de Grote Stenen Beer. De planning is gereed en de restauratie is uitgevoerd. Ook de restauratie van een deel van de voormalige zeemuren is gereed. Het projectonderdeel is hiermee succesvol afgerond. Vanaf 2016 wordt noodzakelijk onderhoud en restauratie van de zeemuren ca. in de lijnorganisatie meegenomen.Toelichting

G
Kwaliteit

Het doel was tweeledig: het opstellen van een meerjarenplanning voor onderhoud, en het restaureren van de Grote Stenen Beer. De planning is gereed en de restauratie is uitgevoerd. Ook de restauratie van een deel van de voormalige zeemuren is gereed. Het projectonderdeel is hiermee succesvol afgerond. Vanaf 2016 wordt noodzakelijk onderhoud en restauratie van de zeemuren ca. in de lijnorganisatie meegenomen.