Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Uitbreiden aantal leer-werkplekken

Uitbreiden aantal leer-werkplekken
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Wij stimuleren de participatie door het aantal leerwerkplakken in onze organisatie uit te breiden. Daarnaast realiseren we op grond van het sociaal akkoord garantiebanen.Toelichting

G
Kwaliteit

In een  geactualiseerd strategisch personeelsplan (bespreking college-managementteam in december) vindt mbt meer leerwerkplekken concrete uitwerking plaats in relatie tot ook andere zaken als de nog te realiseren taakstelling personele lasten 2016/2017, organisatie opgaven komende tijd, generatiepact en garantiebanen.