Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Uitvoeren beleidsplan armoedebeleid 2014

Uitvoeren beleidsplan armoedebeleid 2014
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Minimabeleid wordt armoedebeleid. We leveren zoveel mogelijk zorg op maat. Dit gebeurt afhankelijk van de situatie door Orionis Walcheren of door Porthos. We rapporteren in de tussentijdse rapportagesToelichting

G
Kwaliteit

Het jaar 2015 stond in het teken van implementatie van het nieuwe beleidsplan. Er zijn verschillende nieuwe regelingen ingevoerd (o.a. fonds cultuur, sport en onderwijs, nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag) en oude regelingen vervallen. Door verspreiding van de folder "rondkomen op Walcheren" is extra ingezet op communicatie rondom de verschillende armoederegelingen. 2016 zal in het teken staan van evaluatie van het beleid en, indien nodig, aanpassing/doorontwikkeling van dit beleid .

Verder ging in 2015 specifiek aandacht uit naar de doelgroep kinderen in armoede. In samenwerking met de kinderombudsman en Splinter organiseerden we in juni een bijeenkomst over kinderen in armoede die goed werd bezocht. In oktober organiseerde Splinter als vervolg hierop een bijeenkomst over het Zeeuws Pact. Alle 13 Zeeuwse gemeenten ondertekenden dit pact en hebben hiermee de intentie afgegeven zich actief in te gaan zetten voor kinderen in armoede. In Walcheren hebben we een kinderparticipatietraject uitgevoerd om te komen tot een kindpakket. Dit traject is afgerond. In 2016 vindt verdere uitwerking n.a.v dit traject plaats.

Tevens hebben eind 2015 de voorbereidingen plaatsgevonden voor de integrale uitvoering van het armoedebeleid door Orionis en Porthos. Er is door Orionis en Porthos een projectplan opgesteld en in 2016 zal dit project verder worden opgepakt. Een belangrijk onderdeel van dit project is dat medewerkers van Orionis (inkomensspecialisten) bij Porthos aan de slag zullen gaan om daar klantvragen m.b.t. financiën op te kunnen pakken en hun kennis te delen. Zo kan in 2016 verder toegewerkt worden naar een integrale uitvoering van het armoedebeleid.

 

 

 

 

15-01-2016

Het jaar 2015 stond in het teken van implementatie van het nieuwe beleidsplan. Er zijn verschillende nieuwe regelingen ingevoerd (o.a. fonds cultuur, sport en onderwijs, nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand, inkomenstoeslag en studietoeslag)  en oude regelingen vervallen. Door verspreiding van de folder "rondkomen op walcheren" is extra ingezet op communicatie rondom de verschillende armoederegelingen. 2016 zal in het teken staan van evaluatie van het beleid en, indien nodig blijkt, aanpassing/doorontwikkeling van dit beleid .

Verder ging in 2015 specifiek aandacht uit naar de doelgroep kinderen in armoede. In samenwerking met de kinderombudsman en Splinter organiseerden we in juni een bijeenkomst over kinderen in armoede die goed werd bezocht. In oktober organiseerde Splinter als vervolg hierop een bijeenkomst over het Zeeuws Pact. Alle 13 zeeuwse gemeenten ondertekenden dit pact en hebben hiermee de intentie afgegeven zich actief in te gaan zetten voor kinderen in armoede.  Op Walcheren hebben we een kinderparticipatietraject uitgevoerd om te komen tot een kindpakket. Dit traject is afgerond. In 2016 vindt verdere uitwerking nav dit traject plaats.

Tevens hebben eind dit jaar de voorbereidingen plaatsgevonden voor de integrale uitvoering van het armoedebeleid door Orionis en Porthos. Er is door Orionis en Porthos een projectplan opgesteld en in 2016 zal dit project verder worden opgepakt. Een belangrijk onderdeel van dit project is dat medewerkers van Orionis (inkomensspecialisten) bij Porthos aan de slag zullen gaan om daar klantvragen mbt financiën op te kunnen pakken en hun kennis te delen. Zo kan in 2016 verder toegewerkt worden naar een integrale uitvoering van het armoedebeleid.