Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Uitvoeren en actualiseren nota integrale veiligheid

Uitvoeren en actualiseren nota integrale veiligheid
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Actualiseren en uitvoeren van de Nota Integrale Veiligheid. In december bieden we deze nota aan.Toelichting

G
Kwaliteit

Uitvoering vindt plaats. Kleine actualisatie nemen we alvast mee. In het 4e kwartaal bieden we de nota voor 2016 ter vaststelling aan.

Uitvoering van de activiteiten in de nota heeft plaatsgevonden. De actualisatie en het opnieuw vaststellen van de nota is niet meer gelukt, vanwege de organisatie crisisopvang vluchtelingen. Dit jaar (2016) actualiseren/stellen we een nieuwe nota op. Deze bieden we uiterlijk eind 2016 aan.

22-01-2016

Uitvoering vindt plaats. Kleine actualisatie nemen we alvast mee. In het 4e kwartaal bieden we de nota voor 2016 ter vaststelling aan.

Uitvoering van de activiteiten in de nota heeft plaatsgevonden. De actualisatie en het opnieuw vaststellen van de nota is niet meer gelukt, vanwege de organisatie crisisopvang vluchtelingen. Dit jaar (2016) Actualiseren/stellen we een nieuwe nota op,. Deze bieden we uiterlijk eind 2016 aan.


22-01-2016

Uitvoering vindt plaats. Kleine actualisatie nemen we alvast mee. In het 4e kwartaal bieden we de nota voor 2016 ter vaststelling aan.

Uitvoering van de activiteiten in de nota heeft plaatsgevonden. De actualisatie en opnieuw vaststellen niet meer vanwege de organisatie crisisopvang. Dit jaar (2016) Actualiseren/stellen we een nieuwe nota op,. Deze bieden we uiterlijk eind 2016 aan.