Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Uitvoeren samenwerkingsagenda op ondersteunende diensten

Uitvoeren samenwerkingsagenda op ondersteunende diensten
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 03-09-2014

Wij werken regionaal samen aan de hand van de samenwerkingsagenda Middelburg, Vlissingen en Schouwen-Duiveland. Door regionale samenwerking besparen wij kosten, verbeteren wij de kwaliteit en verminderen wij onze kwetsbaarheid. Wij stellen eind 2014 de actuele agenda samenwerking op. Aan de hand van deze agenda rapporteren wij aan u de voortgang.Toelichting

O
Kwaliteit

De actuele samenwerkingsagenda is nog niet opnieuw vastgesteld.  Samenwerking op gebied van belastingen en porthos zijn inmiddels wel operationeel.  De samenwerkingsovereenkomsten en businesscases moeten nog  worden ondertekend.   Eerder dit jaar is besloten om voor 2015 geen nieuwe opdracht te formuleren voor samenwerrking p&o. Voor Veere geldt dat de verdere vormgeving van Porthos een hogere (p&o) prioriteit vraagt. Los hiervan is eerst een goede discussie over het fenomeen huisvesting- en overheadvergoedingen binnen de samenwerking als geheel noodzakelijk voordat we nieuwe samenwerkingcases opstarten. De huidige afspraken op dit punt leiden in de praktijk tot verschillen per case en tot te hoge kosten. .De discussie rond huisvesting- en overheadkosten rond samenwerkingen loopt inmiddels.  Een intergemeentelijke werkgroep financiën brengt hiertoe ondertussen zaken in beeld.