Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Uitvoeren van visie Domburg

Uitvoeren van visie Domburg
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-03-2016

We gaan de ontwikkelingsvisie voor Domburg (vastgesteld in 2014) uitvoeren. Dit gaat hand in hand met het invullen van de Badstatus. In oktober rapporteren we over de voortgang. Toelichting

G
Kwaliteit

De uitvoering van de visie Domburg is in volle gang. In oktober 2015 heeft het college Matthijs de Boer aangesteld als Stedenbouwkundige voor de uitvoering. Het maken van een Beeldkwaliteitsplan voor Domburg is al in gang gezet. Dit document bevat de spelregels voor het ontwerpen van gebouwen en buitenruimten. Dit document wordt gemaakt in samenwerking met een klankbord uit Domburg. Het beeldkwaliteitsplan zal uiteindelijk aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling. Voor de coördinatie van de uitvoering is een ambtelijk team samengesteld waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Een integrale aanpak in lijn van de visie is zo gewaarborgd. Quirien Karman is aangewezen als projectleider. Vanuit de visie worden nu afzonderlijke projectgebiedjes gemaakt die een eigen proces zullen volgen. De eerste gesprekken met stakeholders worden hierover gevoerd.

 

 De visie Domburg is een ruimtelijk project binnen RO. Projectleiderschap is daarom in handen van Quirien Karman.

19-01-2016

De uitvoering van de visie Domburg is in volle gang. In oktober heeft het college Matthijs de Boer aangesteld als Stedenbouwkundige voor de uitvoering. Het maken van een Beeldkwaliteitsplan voor Domburg is al in gang gezet. Dit document bevat de spelregels voor het ontwerpen van gebouwen en buitenruimten. Dit document wordt gemaakt in samenwerking met een klankbord uit Domburg. Het beeldkwaliteitsplan zal uiteindelijk aan de gemeenteraad worden aangeboden ter vaststelling.  Voor de coördinatie van de uitvoering is een ambtelijk team samengesteld waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. Een integrale aanpak in lijn van de visie is zo gewaarborgd.  Quirien Karman is aangewezen als projectleider. Vanuit de visie worden nu afzonderlijke projectgebiedjes gemaakt die een eigen proces zullen volgen. De eerste gesprekken met stakeholders worden hierover gevoerd.

 

 

De visie Domburg is een ruimtelijk project binnen RO. Projectleiderschap is daarom in handen van Quirien Karman.