Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Uitvoering geven aan en mogelijkheden benutten van de nieuwe stikstofwetgeving

Uitvoering geven aan en mogelijkheden benutten van de nieuwe stikstofwetgeving
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 19-09-2013

Uitbreidingsverzoeken voor agrarische bedrijven toetsen we aan het bestemmingsplan Buitengebied. In november 2015 leggen wij de evaluatie voor. Toelichting

G
Kwaliteit

De nieuwe stikstofwetgeving is per 1 juni 2015 in werking (de Programmatische Aanpak Stikstof). Vanuit de provincie Zeeland krijgen we nog meer informatie. Vooralsnog geen negatieve effecten voor de gemeente Veere.